Tájékoztatásunk a https://teadelutan.hu/ weboldal működésével kapcsolatos adatkezelési
tevékenységeinkre terjed ki.
Az adatkezelő
Neve: Gudman Edit ev.
Elérhetősége: info@egconcept.hu
Hivatalos levelezési cím: 2364 Ócsa, Dr. Békési Panyik Andor utca 7.
Adatkezelő honlapjának címe: https://www.egconcept.hu/
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 56051645
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN
ÉRDEKLŐDŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása a vállalkozás tevékenysége, rendezvényei
iránt érdeklődőknek, általános tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról.
A kezelt személyes adatok köre:

 1. Ha telefonon hív minket a +36 20 370 7572-es telefonszámon, megismerjük a nevét, amelyet
  a bemutatkozás során használ, és a telefonszámát.
 2. Ha e-mailt ír nekünk az info@egconcept.hu címre, megismerjük a feladó nevét, az e-mail címét
  és mindazon személyes adatokat, amelyeket az üzenetében megjelenít.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.
  A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél, illetve a levélíró, azaz az érintett bocsájtja
  rendelkezésünkre a személyes adatokat.
  Címzettek: a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismeri meg.
  A személyes adatok kezelésének időtartama: hozzájárulás visszavonásáig, a híváslistánk legfeljebb 90
  naponta törlésre kerül. Az érdeklődő e-mailek megőrzési ideje egy év.
  Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az
  info@egconcept.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a
  telefonszámát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.
  SZOLGÁLTATÁSAINK MEGRENDELÉSE
  Szolgáltatásainkat elektronikus úton rendelheti meg, választhat, hogy e-mailt ír nekünk vagy a
  honlapunkra kihelyezett űrlapok egyikét használja.
 3. Megrendelés e-mailen keresztül az info@egconcept.hu cím használatával. Ezen az e-mail
  címen megrendelheti az „Esküvő design” vagy az „Otthon design” csomagjaink bármelyikét, itt
  kérhet részletes ajánlatot. Ha valamelyik kihelyezett űrlapunkat használja, abban az esetben is
  erről az e-mail címről érkezik a válasz és a részletes ajánlat az Ön e-mail címére, a további
  részletek is itt egyeztetjük. A levelezés során megismerjük az Ön nevét, az e-mail címét, és
  minden más személyes adatát, amelyet a levelekben a megrendeléssel összefüggésben közöl
  velünk.
 4. „Esküvő design” csomagok egyikének a megrendelése a weboldalunkra kihelyezett űrlap
  használatával (https://www.egconcept.hu/enterior-design/kapcsolat.html). Az űrlapon a
  következő rovatokat kérjük kitölteni: név, e-mail cím, telefonszám (ezen a számon kizárólag
  akkor hívjuk, ha rövid úton és gyorsan szeretnénk valamely részletet egyeztetni, pontosítani),
  az esküvője dátuma, a vendégek száma (a kidolgozott ajánlathoz szükséges adatok), a
  választott csomag megjelölése. Itt felteheti az egyéb kérdéseit is.
 5. „Otthon design” csomagok egyikének a megrendelése a weboldalunkra kihelyezett űrlap
  használatával (https://www.egconcept.hu/lakberendezes/kapcsolat.html). Az űrlapon a
  következő rovatokat kérjük kitölteni: név, e-mail cím, telefonszám (ezen a számon kizárólag
  akkor hívjuk, ha rövid úton és gyorsan szeretnénk valamely részletet egyeztetni, pontosítani),
  a választott csomag megjelölése. Itt felteheti az egyéb kérdéseit is.
  Adatkezelés célja: részletes ajánlatunk kérése, ajánlatunk megküldése és annak elfogadása esetén a
  szerződés teljesítése.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés megkötése és teljesítése.
  A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes
  adatokat.
  Címzettek: az e-mail szolgáltatónk rendszerében az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek
  az üzenetek, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő ismeri meg.
  A személyes adatok kezelésének időtartama: ha elfogadta ajánlatunkat, a személyes adatokat a
  szerződés teljesítését követő 5. év végéig őrizzük meg. Ha bármely okból meghiúsul a szerződéskötés,
  a személyes adatokat minden naptári év végén törölni fogjuk.
  SZÁMLÁZÁS
  Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk, továbbá a számviteli bizonylatok megőrzésére
  vonatkozó előírások teljesítése.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség.
  Előíró jogszabályok:
 • megőrzési kötelezettség: az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó
  megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége
  naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie (az adózás rendjéről szóló
 1. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés);
 • számlázási kötelezettség és a számla kötelező elemei (az általános forgalmi adóról szóló 2007.
  évi CXXVII. tv. 165-169. §).
  A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím (ide érkezik a
  díjbekérő, a számla, illetve a fizetési emlékeztető).
  A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes
  adatokat.
  Címzettek: számláinkat elektronikus úton állítjuk ki, a www.szamlazz.hu oldalon keresztül, a
  számláinkat megismeri a könyvelőnk és az adatkezelő.
  A személyes adatok kezelésének időtartama: A számlázó programban a számlák másolatai legalább a
  számla kiállításának évében és további öt évig kerülnek megőrzésre.
  Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk.
  SZOLGÁLTATÁSAINK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE
  Szolgáltatásaink ellenértékét átutalással teljesítheti
  A kezelt személyes adatok köre: az átutalást teljesítő személy bankszámlaszáma és neve.
  Adatkezelés célja: könyvelési feladatok teljesítése, szerződés ellenértékének teljesítése a megrendelő
  részéről.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.
  A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes
  adatokat.
  Címzettek: a számlavezető bank online rendszerében és a havi bankszámlakivonaton elérhetők az
  adatok, továbbá a személyes adatokat a könyvelő és az adatkezelő ismeri meg.
  A személyes adatok kezelésének időtartama: összhangban a számviteli bizonylatok megőrzési
  idejével, legalább a számla kiállításának évében és további öt évig kerülnek megőrzésre az adatok.
  SZEMÉLYES ADATOK AZ ÍRÁSBA FOGLALT SZERZŐDÉSEINKBEN, ENGEDÉLYEKBEN
  Adatkezelés célja: Szerződéskötés feltételeinek írásbeli rögzítése, a szerződő felek beazonosításához
  és a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges személyes adatok rögzítése.
  A kezelt személyes adatok köre:
 • természetes személyekkel kötött szerződések esetén: családi és utónév, anyja neve, születési
  hely és idő, név és telefonszám;
 • egyéni vállalkozókkal kötött szerződések esetén: egyéni vállalkozó neve, nyilvántartási száma,
  adószáma, telefonszáma és e-mail címe;
 • más személyekkel kötött szerződés esetén: képviselő neve, kapcsolattartó neve és
  elérhetősége (név és telefonszám).
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.
  A személyes adatok forrása: az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat, ide nem
  értve azt az esetet, ha az érintett csak kapcsolattartóként szerepel az írásbeli szerződésben (ilyenkor
  az érintett munkáltója küldi meg a személyes adatokat).
  Címzettek: a személyes adatokat az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató ismeri meg.
  A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződésben foglalt időtartam szerint és további 5
  évig.
  TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÁBRÁZOLÓ FÉNYKÉPEK ÉS VIDEÓFELVÉTELEK NYILVÁNOSSÁGRA
  HOZATALA
  Adatkezelés célja: munkáink, referenciaanyagaink, tevékenységünk bemutatása, népszerűsítése.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett / az érintett törvényes
  képviselőjének hozzájárulása.
  Kezelt személyes adatok köre: képmás.
  A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes
  adatokat.
  Címzettek: a nyilvánosságra hozatal helye a honlapunk és a közösségi oldalunk. Az oldalainkra látogató
  valamennyi személy megtekintheti ezeket a felvételeket.
  A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása. Hozzájárulását bármikor
  visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info@egconcept.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben
  haladéktalanul törölni fogjuk a nyilvánosságra hozott felvételeket az oldalainkról, arra azonban nem
  tudunk garanciát vállalni, hogy nem történt a háttérben egy általunk sem ismert megosztás, vagy
  mentés, más adatkezelés, ezeknek a képeknek a törlésére nincs ráhatásunk. A hozzájárulás
  visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.
  KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÜZEMELTETÉSE
  Adatkezelés célja: Híreink, akcióink, szolgáltatásunk bemutatása, reklámozása és referenciafotók
  közzététele.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása
  A kezelt személyes adatok kategóriái:
 1. Facebook oldalunk (https://www.facebook.com/egconcepthungary): követőnk / kedvelőnk neve,
  nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
 2. Instagram oldalunk (https://www.instagram.com/egconceptweddingdesign/): követőnk neve,
  nyilvános profil, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai,
  privát üzenetei.
 3. Pinterest oldalunk (EG Concept Wedding Design): felhasználói név, nyilvános profil.
  https://pin.it/3fbpvH0
  A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják
  rendelkezésünkre a személyes adatokat.
  Címzettek: a személyes adatokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén tároljuk.
  A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
  Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja a követésünk / kedvelésünk
  leállításával / a feliratkozása megszüntetésével, a hozzászólása törlésével. A hozzájárulás visszavonását
  megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.
  ÉRINTETTI KÉRELMEK TELJESÍTÉSE
  Adatkezelés célja: Az érintett megfelelő azonosítása, valamint az adatkezelőhöz érkezett kérelmének
  megfelelő elbírálása és teljesítése, ennek dokumentálása, továbbá az érintetti jogok
  érvényesíthetősége.
  Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabály: GDPR
 4. cikk.
  A kezelt személyes adatok kategóriái: az érintett neve, elérhetősége, valamint egyéb, az érintett
  azonosításához szükséges adatai, továbbá a kérelmével kapcsolatban általa közölt adatok.
  A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsátja rendelkezésünkre a személyes
  adatokat.
  Címzettek: Az adatkezelő ismeri meg az adatokat, továbbá a levelezőrendszerünkben tárolódnak az
  érintetti kérelmek és az azokra adott válaszok (amennyiben elektronikus levélben érkezett a kérelem).
  A személyes adatok tárolásának időtartama: az igény érvényesítésétől számított 5 évig őrizzük meg
  ezeket az adatokat.
  SÜTIK KEZELÉSE
  A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A
  sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató
  egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
  Oldalunkon sütiket (cookie-kat) használunk (2022. december 16. napján készült Cookiebot riport
  alapján):
  Szükséges süti:
  Név Lejárat Típus Szolgáltató
  history
  Megőrzi a felhasználói munkamenet
  állapotát az oldalkérelmekben.
  állandó HTML egconcept.hu
  Marketing sütik:
  Név Lejárat Típus Szolgáltató
  VISITOR_INFO1_LIVE
  A látogató sávszélességét azonosítja
  be.
  179 nap HTTP youtube.com
  YSC
  A megnézett youtube videókról vezet
  statisztikát.
  munkamenet ideje HTTP youtube.com
  ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY
  A videó lejátszón alkalmazott
  beállításokat és megjelenítést rögzíti.
  állandó HTML youtube.com
  yt-remote-cast-available
  A videó lejátszón alkalmazott
  beállításokat és megjelenítést rögzíti.
  munkamenet ideje HTML youtube.com
  yt-remote-cast-installed
  A videó lejátszón alkalmazott
  beállításokat és megjelenítést rögzíti.
  munkamenet ideje HTML youtube.com
  yt-remote-connected-devices
  A videó lejátszón alkalmazott
  beállításokat és megjelenítést rögzíti.
  állandó HTML youtube.com
  yt-remote-device-id
  A videó lejátszón alkalmazott
  beállításokat és megjelenítést rögzíti.
  állandó HTML youtube.com
  yt-remote-fast-check-period
  A videó lejátszón alkalmazott
  beállításokat és megjelenítést rögzíti.
  munkamenet ideje HTML youtube.com
  yt-remote-session-app
  A videó lejátszón alkalmazott
  beállításokat és megjelenítést rögzíti.
  munkamenet ideje HTML youtube.com
  yt-remote-session-name
  A videó lejátszón alkalmazott
  beállításokat és megjelenítést rögzíti.
  munkamenet ideje HTML youtube.com
  A beállításokat a honlapon felugró ablakban tudja megtenni, valamint a saját böngészőjében. A legtöbb
  internetes böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, a látogatóknak azonban lehetőségük van
  ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel a különböző böngészők eltérőek, Ön egyénileg, a
  böngészője eszköztára segítségével állíthatja be a sütikkel kapcsolatos elvárásait. Ön bármikor
  törölheti is a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt sütiket. A beállításokkal kapcsolatos további
  tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül.
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Chrome
  CÍMZETTEK KÖRE:
  Tárhelyszolgáltató
  MediaCenter Hungary Kft.
  székhely: 6000 Kecskemét, Erkel Ferenc utca 5.
  telefonszám: +36 21 201 0505
  weboldal: https://mediacenter.hu/
  email cím: mediacenter@mediacenter.hu
  Saját adatkezelési tájékoztatása: https://mediacenter.hu/doc/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
  Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás és e-mail fiók üzemeltetése.
  Könyvelő
  Everest Tanácsadó Bt.
  székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 48. Fsz. 18. ajtó
  E-mail cím: Everest2018bt@gmail.com
  Ellátott tevékenység: könyvelési feladatok ellátása.
  Elektronikus számlák kiállítása
  KBOSS.hu Kft.
  1031 Budapest, Záhony utca 7.
  Email: info@szamlazz.hu
  Az adatkezelési tájékoztatójuk itt érhető el: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
  Ellátott tevékenység: felület biztosítása, amelyen keresztül ki tudjuk állítani elektronikus számláinkat,
  továbbá tárolni is tudjuk azokat. Az oldalon keresztül nyomon követhetőek a befizetések is.
  META Platforms Inc.
  META Platforms Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok, európai leányvállalat: META Platforms
  Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin2, Ireland
  Saját adatkezelési tájékoztatása elérhető itt: https://www.facebook.com/privacy/explanation és
  https://www.facebook.com/help/instagram/196883487377501
  Ellátott tevékenység: Facebook oldal és Instagram oldal működtetéséhez felület biztosítása.
  Pinterest Inc.
  San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok,
  Saját adatkezelési tájékoztatása elérhető itt: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
  Ellátott tevékenység: Pinterest oldal működtetéséhez felület biztosítása.
  Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
  A META Platforms Inc. és a Pinterest Inc. székhelye harmadik országban, az Egyesült Államok területén
  található, ezeken a felületeken közösség oldalakat üzemeltetünk. Az Egyesült Államok adatvédelmi
  megfelelőségi határozattal nem rendelkezik. A két szolgáltató által biztosított adatvédelmi
  megoldásokat a fent hivatkozott tájékoztatások tartalmazzák.
  ÉRINTETTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA
  Az adatkezelés teljes időtartama alatt az érintettek részére e a következő jogosultságokat biztosítja az
  általános adatvédelmi rendelet:
  a. Hozzáférés a személyes adatokhoz
  Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik
  kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
  megismerje azt, hogy: milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél
  miatt, mennyi ideig kezeli az adatkezelő, továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály
  alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk
  azokat. Tájékoztatást nyújtunk arról is, hogy milyen forrásból származnak az érintett
  személyes adatai, alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt (ideértve a profilalkotást is),
  hol lehetséges panaszt tenni.
  Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében
  kötelesek vagyunk meggyőződni arról, hogy az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó
  személy személyazonossága megegyezik, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba
  történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének
  azonosításához kötött.
  b. Helyesbítéshez való jog
  Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése.
  A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot
  közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
  kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.
  c. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog
  Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás
  visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs
  szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.
  Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.
  Nem kerülhetnek törlésre azok a személyes adatok, amelyek jogi kötelezettségeink
  teljesítéséhez szükségesek (így például a számlák megőrzési ideje, rajta a természetes
  személyek adataival, jogszabályban rögzített ideig kötelességünk).
  d. Személyes adatok korlátozásához való jog
  Kérheti az érintett, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését (az adatkezelés
  korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés
  biztosításával), amennyiben:
 • vitatja az érintett a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben arra az
  időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok
  pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
  védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
  e. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
  Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos
  okból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes
  adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
  kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  f. Adathordozhatóság
  Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes
  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az
  érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha
  adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.
  Az érintett a fenti jogait az info@egconcept.hu címre megküldött elektronikus levelében, illetve az
  adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát
  és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett
  intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet a kérelemben
  megjelölt formában (elektronikus úton vagy másként, ahogy az érintett kéri). Amennyiben a kérelmet
  az adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a
  megtagadás okairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.
  A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.
  Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az
  intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be a felügyeleti
  hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.
  Panaszkezelés, jogorvoslathoz való jog
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel az adatkezelővel
  szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével
  kapcsolatban jogsérelem következett be, fennáll a közvetlen veszélye jogsérelem bekövetkezésének,
  az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését korlátozza, az adatkezelő
  elutasította a kérelmét, amelyet a jogai érvényesítése érdekében benyújtott hozzá. Elérhetőségek:
  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; ugyfelszolgalat@naih.hu;
  www.naih.hu.
  Lehetősége van továbbá adatai védelme érdekében bírósághoz fordulni. Szabadon eldöntheti, hogy a
  lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. A
  törvényszékek felsorolását és elérhetőségét itt találja: https://birosag.hu/torvenyszekek
  Ócsa, 2023. január 1
  MELLÉKLET – ALAPFOGALMAK
  A tájékoztatásban használt legfontosabb fogalmak magyarázata
  GDPR:
  Általános adatvédelmi rendelet. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen
  adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  Személyes adat:
  Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
  azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
  azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy
  testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
  vagy több tényező alapján azonosítható
  Érintett:
  Az a természetes személy (ember), aki azonosított a személyes adatokból, vagy akit azonosítani tudunk
  a személyes adatok alapján.
  Adatkezelés:
  Az a művelet (tevékenység), amelyet a személyes adatokkal végzünk. Sokféle lehet és nem kimerítő a
  jogszabály felsorolása. Például, ha egy konkrét természetes személy számlázási nevét és számlázási
  címét begépeljük a számlázóprogramba, akkor „rögzítettük” a személyes adatot, azaz végeztünk rajta
  egy műveletet. Ezt „tárolni” is fogjuk, azaz végeztünk rajta egy újabb műveletet. Ha elküldjük a
  könyvelőnknek, akkor „továbbítjuk” a személyes adatot, tehát még egy műveletet végeztünk rajta.
  A pontos fogalom így hangzik: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
  rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás,
  közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
  vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  Adatkezelő:
  Az a személy, aki eldönti, hogy milyen célból kezeli a személyes adatokat és ezt milyen eszközökkel éri
  el. A döntést meghozhatja egyedül, vagy másokkal közösen is. Adatkezelő lehet egy természetes
  személy is, ha dönt arról, hogy mások személyes adatait kezeli meghatározott célból.
  A pontos fogalom így hangzik: adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
  önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
  Adatfeldolgozó:
  Akire az adatkezelő rábíz bizonyos feladatokat, akinek kiszervez egyes munkákat, részfolyamatokat,
  például azt, hogy könyvelje le a számlákat vagy készítse el e bérszámfejtést. Az adatfeldolgozó az
  adatkezelő utasításai szerint jár el.
  A pontos fogalom így hangzik: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
  Címzett:
  Fő szabályként mindenki ide tartozik, akivel közöljük a személyes adatokat.
  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
  amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
  Harmadik fél:
  Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
  nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
  adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
  felhatalmazást kaptak.
  Harmadik ország:
  Harmadik ország minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
  Európai Unió és tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország,
  Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország,
  Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia,
  Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
  Más államok, amelyek ugyan nem tagjai az Európai Uniónak, de részesei az Európai Gazdasági
  Térségről szóló megállapodásnak: Izland, Liechtenstein, Norvégia.
  Adattovábbítás:
  Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  Az adat nyilvánosságra hozatala:
  Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
  Az érintett hozzájárulása:
  Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
  kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
  cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
  Tiltakozás:
  Az érintett nyilatkozata, amelyben kifogásolja a személyes adatainak kezelését, szeretné elérni a
  személyes adatok kezelésének megszüntetését, vagy kéri a személyes adatok törlését.
  Az adat törlése:
  Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
  Az adat megsemmisítése:
  Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
  Az adatkezelés korlátozása:
  A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.